Priprava na tekmovanja iz računalništvo

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva in informatike. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.

Dodatne informacije: oki@gimkp.si


Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij: naloga je razviti preprosto spletno aplikacijo, pri čemer je poudarek na uporabi znanj iz spletnih tehnologij (HTML5, javascript in CSS) na konkretnem primeru.

Dodatne informacije: oki@gimkp.si


Tekmovanje ACM v znanju računalništva je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi in bi se radi pomerili v reševanju nalog s tega področja.

Dodatne informacije: oki@gimkp.si